Predica din Krefeld - 2 noiembrie 2019


Cuvântul de introducere din Is. 40:27-31: „...”. Putem spune cu toții un „Amin”. El a isprăvit la Golgota răscumpărarea, Și-a vărsat Sângele noului legământ și prin har ne-a dăruit iertarea și împăcarea pentru totdeauna, iar noi am primit-o. Lăudat și cinstit să fie Domnul nostru. Suntem mulțumitori pentru harul de a ne putea aduna împreună din Est și Vest, Sud și Nord pentru a asculta Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. „Strânge-Mi pe poporul Meu”. Dumnezeu i-a spus lui Avraam: „toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine”(Gen. 12:3). Saluturi de la fratele Mbie; acum, acolo sunt patru mii adunați împreună ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mai înainte fratele Taty mi-a spus că în Yamoussoukro, capitala Coastei de Fildeș, acum sunt adunați cinci, șase mii, care deja de ieri dimineață au plecat la drum pentru ca astăzi să poată avea parte și să trăiască binecuvântarea lui Dumnezeu în adunare. Foamea este existentă. Suntem mulțumitori pentru hrana pe care ne-o dăruiește El prin har. Este minunat că adunările sunt ascultate peste tot, în toate popoarele și limbile. Îi suntem mulțumitori Domnului Dumnezeului nostru din inimă căci noi credem că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape

Vazut ultima data