Predica din Krefeld - 9 iunie 1984


Redifuzata sambata 06.02.2021

În această seară doresc să citesc dintr-o predică a fratelui Branham ca să avem un fundament pentru aceste zile. Dar mai înainte, două versete din Sfânta Scriptură. Primul din Matei 3:16 „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și iată în clipa aceea cerurile sau deschis şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El”. Apoi Ioan 1:31-34: „«Eu însumi nu Îl cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit ca să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel». Ioan a făcut următoarea mărturisire: «Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel și oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoșteam dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se și oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’ Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu»”. În cuvântul de introducere am citit că Toma a zis: „Doar dacă eu pun degetul meu în semnul cuielor, altfel nu pot să cred”. Aici nu era vorba doar despre un slujitor al Domnului care avea niște îndoieli, ci aici era vorba de o mărturie suplimentară în Sfânta Scriptură prin care se mărturisea despre o trăire pe care a făcut-o cineva care L-a văzut pe Domnul după învierea Lui. Noi suntem recunoscători pentru toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu și pentru cele pe care El le-a permis. Altfel noi n-am fi avut această mărturie minunată, dacă ea n-ar fi fost scrisă. Cu aceasta eu mă refer la mărturisirea minunată a lui Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Îndoiala lui s-a meritat. Dacă cineva are niște îndoieli sincere, el va fi răsplătit până la urmă; dar la un moment dat el trebuie să fie în stare să creadă. Doresc să mai spun ceva în legătură cu versetele citite. Ioan nu l-a cunoscut mai înainte pe Domnul, aceasta este mărturia lui. Dar el a putut spune: „Acela care m-a trimis pe mine să botez cu apă, Acela mi-a zis, Acela mi-a vorbit”. În toate timpurile Dumnezeu a vorbit și toți aceia care au auzit vocea Lui au mărturisit despre ceea ce le-a spus El. Când Dumnezeu a trimis pe cineva, El i-a spus întotdeauna cu exactitate ceea ce este în legătură cu această misiune a lui. Dumnezeu nu ne lasă niciodată în lucruri neclare. 

Vazut ultima data