Predica din 29 octombrie 2023 ora 11:00


Predica de la Zürich

Duminică, 29 octombrie 2023, ora 1000

            Ewald Frank

            (Fratele Keller) Dragi frați, dragi surori, vă urez tuturor un călduros „bun venit!” în Numele DOMNULUI nostru, Isus Hristos. Fie ca și voi astăzi să auziți în toată lumea Cuvântul lui Dumnezeu! Noi suntem recunoscători DOMNULUI că ne putem aduna aici la Zürich, de peste cincizeci de ani, ca să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Laudă, slavă și mulțumire fie adusă DOMNULUI! De fiecare dată am plecat acasă binecuvântaţi. Vreau să citesc un Cuvânt din Tit 2:11:

            „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea (“...și ne educă să lepădăm ființa nelegiuită (fără Dumnezeu) și poftele lumești...” - limba germana) şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

           El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune (Exod 19:5; Deut. 14:2). Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.”

Vazut ultima data