Predica din Krefeld - 1 martie 2015


 

Cuvântul de introducere din Fapte 4:29-31; 24a-31: „«Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău cel Sfânt Isus». După ce s-au rugat ei în acest mod, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală; Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu, şi s-au rugat...După ce s-au rugat ei în acest mod...”.

Dragii mei, este minunat că noi putem fi uniţi în acest mod. Noi suntem uniţi cu toţi, din toată inima noastră.

 

Vazut ultima data