Predica din Krefeld - 5 octombrie 2019


Cuvântul de introducere din Dan. 12:4, 9-10: „...”. Am spus-o înainte în camera de rugăciune: eu cred că în acest sfârșit de săptămână nimeni nu va pleca din acest loc nesalvat și toți vor trăi personal harul lui Dumnezeu. Vom serba în seara aceasta Cina, iar mâine vom avea botezul. Dorim ca toți să ajungă la țintă, dar pentru aceasta este necesar ca El să-Și înceapă lucrarea Lui în viața noastră. El trebuie să înceapă această lucrare; iar dacă aceasta nu s-a întâmplat încă, atunci prin harul Lui să se întâmple în seara aceasta. El, care a început lucrarea Lui în noi, o va desăvârși pentru ziua glorioasă a revenirii Sale. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze în mod deosebit pe toți cei ce ați venit. Cine și pentru ce scop ar veni aici? Doar să fie aici pentru un sfârșit de săptămână? Astăzi suntem adunați aici din douăzeci și trei de națiuni diferite. Cine ar călători 1.500 de km cu mașina doar ca să fi fost undeva? Dar Domnul a făgăduit o foamete pe care El o va trimite, o foame după auzirea Cuvintelor Sale sfinte. Cu adevărat suntem foarte mulțumitori că acest timp a sosit. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți frații care sunt aici și îndeosebi pe frații slujitori

Vazut ultima data