Adunarea din Limete - 9 iulie 2001

Ewald Frank- Adunarea din Limete - 9 iulie 2001

Ewald Frank

Vă salut pe toţi în preţiosul Nume al Domnului Isus Hristos. Franceza nu o vorbesc suficient de bine ca să pot predica. Dar trebuie să vă spun că sunt foarte, foarte bucuros să fiu astăzi aici şi eu cred că este un punct de cotitura pentru poporul Domnului în acest oraş şi în această ţară. Această ţară a fost binecuvântată de Dumnezeu în mod deosebit. Nu este nici o altă ţară în toată Africa, în care roadele să fie ca şi în această ţară. Dar noi trebuie să fim foarte atenţi ca să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu şi în dragostea lui Dumnezeu, căci dacă noi vom rămâne în Cuvânt, noi vom rămâne în dragostea lui Dumnezeu.

 În Cuvântul original al lui Dumnezeu este viaţă. În fiecare neînţelegere şi interpretare este moarte. Să ne întoarcem în grădina Eden, unde duşmanul a interpretat cuvântul pe care i l-a spus Dumnezeu Evei. Este foarte important pentru toţi slujitorii, să nu aibă gândurile lor proprii în Cuvântul scris a lui Dumnezeu, ci să se deschidă în prezenţa lui Dumnezeu, să lase Cuvântul lui Dumnezeu să le vorbească personal şi să lase să vină descoperirea prin Duhul Sfânt.

Pentru că sunt în Împărăţia lui Dumnezeu de peste patruzeci de ani, am experimentat multe lucruri. În 1949 am fost botezat cu Duhul Sfânt, şi încă din anul 1953 predic Cuvântul lui Dumnezeu. În 1955, l-am întâlnit pe fratele Branham pentru prima dată. Eu sunt un adevărat martor ocular la ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Am văzut orbii primindu-şi vederea; am văzut acest dar în acţiune; am văzut Cartea Faptelor apostolilor repetându-se în timpul nostru. Am văzut lucruri scrise în Evanghelia lui Dumnezeu, care, de asemenea s-au întâmplat în timpul nostru. Eu pot spune cu convingere că Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Şi pot spune despre Cuvântul lui Dumnezeu, că este acelaşi. Evanghelia lui Isus Hristos este aceeaşi, botezul cu Duhul Sfânt este acelaşi, botezul în apă este acelaşi. Cina Domnului este aceeaşi. Toate lucrurile rămân aceleaşi. Toate lucrurile care vin de la Dumnezeu rămân în felul în care au venit. Dacă voi schimbaţi aceasta, ieşiţi afară din voia şi Cuvântul lui Dumnezeu. Când ieşiţi în afara Cuvântului lui Dumnezeu, ieşiţi în afara voii lui Dumnezeu. Vă îndepărtaţi de la adevărata părtăşie care este în Adevăr.

Vazut ultima data