Predica din Newcastle - 22 aprilie 2007

Evanghelia.ro - Predica din Newcastle - 22 aprilie 2007

Vă salut pe toţi în Numele scump al lui Isus Hristos, Domnul nostru. Se pare că 95% din voi vorbiţi franceza. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Noi venim din ţări diferite, vorbim limbi diferite, dar dacă este vorba despre planul lui Dumnezeu, despre Cuvântul lui Dumnezeu, noi toţi vorbim aceeaşi limbă: limba lui Dumnezeu.

Şi este un mare privilegiu să fiu astăzi aici, şi mai ales să-i întâlnesc pe prietenii mei din Kinshasa, şi de asemenea pe ceilalţi prieteni care au venit. Astăzi avem timp puţin, după cum ştiţi, dar aveţi aici pe robii lui Dumnezeu, şi ei vor continua.

Vom vorbi despre câteva lucruri, spre a da informaţie divină din Cuvântul lui Dumnezeu, şi aş dori să  citesc din 1 Ioan 4.6: „Noi suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii”. Noi trebuie să fim în Cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 3.34 citim: „Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu…”. Toţi profeţii au avut pe AŞA VORBEŞTE DOMNUL, adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Şi noi înţelegem din Scripturi, cum am spus ieri seară: au existat promisiuni în ceea ce priveşte prima venire a lui Hristos, şi există promisiuni despre a doua venire a lui Isus Hristos. Există promisiuni pentru Israel, şi promisiuni pentru Biserică. Pe noi ne interesează în principal promisiunile date Bisericii, iar în cele din urmă, promisiunile pentru Mireasa lui Isus Hristos. Şi noi înţelegem că mesajul dat fratelui Branham, urma să premeargă a doua venire a lui Hristos – un mesaj de chemare afară, din tot ceea ce este în confuzie, din Babilon, spre a ne aduce înapoi în adevăratele învăţături ale Cuvântului luiDumnezeu.

Vazut ultima data