Rezumat video - aprilie 2005

Rezumat video - aprilie 2005

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, vă vorbeşte fratele Frank din centrul Internaţional de misiune din Krefeld, Germania. Suntem recunoscători pentru lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în acest ultim sfârşit de săptămână aici, în Centrul de Misiune. Am fost adunaţi din toată Europa, din circa 20 naţionalităţi diferite; peste 800 de persoane au venit să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Şi eu o spun cu recunoştinţă faţă de Domnul: ei nu au auzit nici o răstălmăcire, ci au auzit Cuvântul în forma lui originală. Eu cred că Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa originală, şi cred că fiecare răstălmăcire este sămânţa Duşmanului. Conform Matei 13, au fost doar doi semănători. Fiul Omului - Domnul nostru Isus Hristos, a semănat sămânţa cea bună, care este Cuvântul, şi adevăraţii copii ai Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi aşa cum a fost atunci, la fel este până în ziua de azi: după ce Domnul îşi trimite Cuvântul Său, cum a făcut-o El prin slujba fratelui Branham, trebuie să vină şi Duşmanul. Întotdeauna se întâmplă la fel – se repetă de fiecare dată: vine şi Duşmanul după aceea, cu tot felul de răstălmăciri.

Vazut ultima data