Rezumat video - iunie 2007

Rezumat video - iunie 2007

Iubiţi fraţi în Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, indiferent în ce loc de pe pământ vă aflaţi slujind Domnului, împărtăşind Cuvântul preţios al lui Dumnezeu cu turma! Avem iarăşi în urma noastră un sfârşit de săptămână cu binecuvântări deosebite m-a sunat un frate din Danemarca şi m-a întrebat: „ Frate Frank, a fost Domnul cu adevărat în mijlocul vostru? ” Inima mi-a fost atinsă, când cineva a întrebat aşa de direct „ A fost Domnul cu adevărat în mijlocul vostru, în timpul adunărilor? ” Şi de fapt acesta este lucrul care contează. Nu contează ce putem spune sau ce putem face noi, ci contează ce face Domnul conform Cuvântului Său făgăduit pentru vremea noastră.

Vazut ultima data