Sfatul fratesc de la Chizatau din 9 iunie 1995

Evanghelia.ro - Sfatul fratesc de la Chizatau din 9 iunie 1995

Suntem foarte recunoscători Dumnezeului Atotputernic. Cred că aceasta este o zi deosebită pentru fiecare din noi, o zi pe care a făcut-o Domnul. De asemenea, suntem recunoscători pentru fiecare din voi, fraţilor, care sunteţi folosiţi de Dumnezeu să predicaţi Cuvântul Lui în acest timp. Mulţumim, de asemenea, Domnului nostru pentru fratele Matei şi pentru fratele Peter, pentru fratele Daniel care a aranjat toate aceste întâlniri, pentru voi toţi care aţi venit ca să fiţi cu noi în această seară. Aş vrea să împărtăşim câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că slujba noastră nu este uşoară. Toţi fraţii slujitori din denominaţiuni au doctrine şi practici similare, dar se pare că noi nu ne potrivim nicăieri. Se pare că noi nu ne potrivim nici în această lume, nici în oraşe, nici în politică, nici în religie şi aceasta este ceea ce a spus Domnul nostru în Ioan 17: „Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume” şi El a spus: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti”. 

Vazut ultima data