Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB38)


Un lucru mi-a atins inima în mod deosebit şi anume cuvântul „astăzi”. În Evrei 3, citim în vers 13: „Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: «astăzi» – câtă vreme se zice „astăzi” – pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului”. Atenţie la cuvântul „astăzi” – „astăzi”. Vers. 15: „câtă vreme se zice: «Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii»”. Astăzi... Şi vers. 19: „Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor”. Astăzi când auziţi glasul Său, nu vă împietriţi inimile, ci deschideţi-vă inimile astfel ca Dumnezeu să vă dea înţelegere pentru a primi Cuvântul Său, făgăduinţele Sale.

Vazut ultima data