Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB13)


Tema noastră principală este revenirea lui Hristos şi împlinirea profeţiilor biblice în timpul nostru, chemarea afară a aleşilor lui Dumnezeu din toate naţiunile şi toate denominaţiunile, şi pregătirea Miresei în vederea întâlnirii cu Mirele ceresc la venirea Lui.

În Ioan 14.2-3, avem făgăduinţa Domnului nostru: ,,Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi”. Aceasta a fost tema principală încă din vremea apostolilor: a doua venire a lui Hristos, revenirea lui Hristos pentru a-i lua în slavă pe cei răscumpăraţi. Mirele va veni să-Şi ia Mireasa la ospăţul de nuntă al Mielului.

Vazut ultima data