Predica din Zurich - 25 februarie 2018


Cuvântul de introducere din Mat. 28:20: „Şi iată („Să ştiţi” – lb. germ.) că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”.

            Plâng. lui Ier. 3:19-32: „«Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!» Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

            Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde: bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! – «Domnul este partea mea de moştenire», zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.

Vazut ultima data