Predica din Krefeld - 1 septembrie 2019


           

            Cuvântul de introducere din Ioan 17:14-20, 24-26: „...”.

            Laude şi mulţumiri Îi aducem Domnului nostru pentru harul şi credincioşia Lui, pentru ceea ce El a făcut deja în viaţa noastră, prin har. Un călduros bun venit tuturor!

            Scumpii mei fraţi şi surori, pe noi ne interesează să fim o inimă şi un suflet, aşa cum a fost la început, la fel este și acum la sfârşit. Aşa cum am auzit deja, Domnul va trimite vremuri de înviorare conform făgăduinţei. El va trimite ploaie timpurie şi târzie fiindcă El a făgăduit aceasta. Toate făgăduinţele lui Dumnezeu, în El, sunt «Da» şi «Amin», de aceea noi putem crede din toată inima şi din tot sufletul.

            Îi suntem mulţumitori Domnului de fiecare dată din nou pentru faptul că ne putem aduna împreună o dată pe lună, două zile, două adunări I le dedicăm Lui ca El să ne vorbească, ca El să ne descopere  şi să ne facă de cunoscut voia Lui şi făgăduinţele Sale. Fraţi şi surori, eu cred că noi simţim că Domnul este Acela care vorbeşte prin Cuvântul Său în mod direct şi personal, cu fiecare în parte. Nimeni să nu plece şi să spună: „«Fratele Frank a zis...», «fratele Frank a zis...», sau «fratele Branham a zis...»”. Noi Îi dăm slavă şi cinste Domnului Dumnezeului nostru. Voi toţi cunoaşteţi Cuvântul din Is. 53 şi Is. 55, apoi din Rom. 10: „Cine a crezut propovăduirea noastră? Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?”. Doar acelora care cred Cuvântul le va fi descoperit braţul Domnului. Noi Îi suntem mulţumitori Domnului că El ne-a deschis mintea şi înţelegerea pentru Cuvânt şi pentru făgăduinţele hotărâte pentru acest timp, pentru ca prin credinţă să le primim.

Vazut ultima data