Scrisoare circulară din aprilie 2018

Evanghelia.ro - Ewald Frank - Scrisoare circulară din aprilie 2018

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI și Mântuitorului nostru Isus Hristos, cu textul din Ioan 8:31:

 „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei...”.

Prorocul Mica s-a ridicat împotriva celor patru sute de proroci care proroceau sub o inspiraţie falsă, şi a spus: „Viu este DOMNUL, că voi vesti ce-mi va spune DOMNUL” (1Împ. 22:14).

Aceasta a fost şi hotărârea mea de la bun început. La sfârşitul mesajului său, omul lui Dumnezeu a putut declara: „Auziţi, popoare, toate!” (1Împ. 22:28)......

Predici vizualizate