Scrisoare circulara din octombrie 2019

Scrisoare circulara din octombrie 2019

 

Salutări din inimă tuturor fraților și surorilor din întreaga lume în Numele DOMNULUI Isus Hristos, cu Cuvântul din Apoc. 1:1-3:

„Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan

care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut.

Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!”.

În Apoc. 22 citim:

„Şi îngerul mi-a zis: «Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate». Şi DOMNUL Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.

«Şi iată, Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!»”.

Așa cum am citit în primul verset din primul capitol, DOMNUL a trimis pe îngerul Său la Ioan pe insula Patmos ca să descopere toate lucrurile robilor Lui. Un accent deosebit este pus pe „Cuvântul lui Dumnezeu, „mărturia lui Isus Hristos” și „cuvintele prorociei”. Este foarte important să luăm seama la fiecare Cuvânt scris în Sfânta Scriptură. În ultimul capitol găsim încă o dată cuvintele: „...să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând”.

Vazut ultima data