Cine este acest Melhisedec?

Cine este acest Melhisedec?

Să ne plecăm capetele pentru rugăciune.

Scumpe Tată ceresc, noi am auzit această cântare „Crede numai”. Acesta ne ajută să ştim că noi nu avem nimic altceva de făcut pentru a moşteni făgăduinţele lui Dumnezeu, decât pur şi simplu să credem pentru că stă scris: „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede”. Noi strigăm ca omul care avea un copil bolnav de epilepsie: „Doamne eu cred, ajută necredinţei mele !”

Îţi mulţumim pentru puterea Ta cea mare, pentru marea descoperire a Ta în legătură cu noi în aceste ultime zile. Ni se bucură inima şi suntem fericiţi să ştim că suntem în legătură cu Dumnezeul cel viu, care a confirmat-o din nou prin dovezi fizice sau materiale, aşa cum a făcut-o în trecut şi precum a făgăduit-o pentru aceste zile. Îţi suntem aşa mulţumitori Ţie, Dumnezeul nostru. În acest timp întunecat, când se pare că nimeni nu mai ştie încotro s-o apuce, noi suntem bucuroşi că am găsit un loc în care suntem în siguranţă. Binecuvântează-ne în această seară, Doamne, atunci când vom predica Cuvântul Tău. Fie ca să păstrăm în inimile noastre făgăduinţele pe care Tu ni le-ai dat, să le preţuim în teamă şi cu adevărat să le urmăm într-o rânduială divină, căci noi o cerem în Numele lui Isus. Amin

 

Vazut ultima data