Orbul Bartimeu - seria 13 nr 5 - Karlsruhe - 18 august 1955 - WMB

Orbul Bartimeu - seria 13 nr 5 - Karlsruhe - 18 august 1955 - WMB

Bună seara, dragii mei prieteni! Eu sunt atât de fericit să fiu în această seară în mijlocul vostru, în Numele Domnului, pentru a-I sluji Domnului Isus şi să mă bucur de această minunată părtăşie împreună cu voi. Eu sunt convins că mesajul fratelui Bosworth v-a prins bine, el fiind un învăţător minunat. Şi pentru mine a fost o mare bucurie că el a adus un mesaj de învăţătură.           

În seara aceasta doresc să vorbesc cu voi doar câteva momente, numai să pot simţi puţin ce duh se află în acest loc. Eu sunt convins că voi ştiţi ce vreau să vă spun, iar după aceea ne vom ruga pentru bolnavi.  Mai întâi doresc să citesc un cuvânt din Marcu 10:46-52 „Au ajuns la Ierihon. Şi, pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos, lângă drum, şi cerea de milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret şi a început să strige: «Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!» Mulţi îl certau să tacă, dar el şi mai tare striga: «Fiul lui David, ai milă de mine!» Isus S-a oprit şi a zis: «Chemaţi-l!» Au chemat pe orb şi i-au zis: «Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.» Orbul şi-a aruncat haina, a sărit şi a venit la Isus. Isus a luat cuvântul şi i-a zis: «Ce vrei să-ţi fac?» «Rabuni», i-a răspuns orbul, «să capăt vederea.» Şi Isus i-a zis: «Du-te, credinţa ta te-a mântuit.» Îndată orbul şi-a căpătat vederea şi a mers pe drum după Isus”...

Vazut ultima data