Revenirea lui Hristos

Revenirea lui Hristos

Pentru ca mulţi să înţeleagă mai bine această temă grea, dar importantă, a revenirii Domnului, m-am hotărât să scriu această lucrare.Eu sunt conştient, că anumite puncte au fost numai atinse şi nu au fost expuse detaliat. Dacă am vrea să prezentăm o expunere atotcuprinzătoare, atunci nu ar ajunge volume. Cele peste 200 de texte biblice folosite trebuie să-i dea cititorului posibilitatea să cerceteze personal în Sfânta Scriptură, „ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa“ (Fap. 17, 11). Ceea ce m-a umplut mereu cu mulţumire la scris, au fost două lucruri principale: primul, că Domnul mi-a permis prin har o privire atât de adâncă în planul Său de mântuire; al doilea, că eu nu sunt îndatorat niciunei direcţii de credinţă şi astfel pot să prezint credincios adevărurile curate şi nefalsificate a Cuvântului lui Dumnezeu în legăturile corecte. Având în vedere că Dumnezeu mi-a dat har să capăt o privire de ansamblu în gândurile Lui şi în planul Lui măreţ cu omenirea, strig tare împreună cu psalmistul David: „Căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.“ (Ps. 138, 2) şi cu apostolul Pavel: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu!“ (Rom. 11, 33). Ireneu, un bărbat mare a lui Dumnezeu din timpul după-apostolic, a spus: „Celor care au găsit plăcere înaintea Lui, Dumnezeu le-a arătat ca un arhitect planul de mântuire.“ Un autor de cântece a scris: „Fă-mă liniştit, Doamne, aceasta este ruga mea fierbinte, liniştit pentru a vedea minunile din Cuvânt.“ Ceea ce le-a rămas ascuns cărturarilor şi înţelepţilor, Duhul lui Dumnezeu le-o descoperea celor ce Îl cred ca un copil.

Vazut ultima data