Predica din Krefeld - 5 iulie 2014


 

Fratele Miskis: 2 Tesaloniceni 2, de la v. 13: „Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Şi Însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!”

Fratele Frank: Luaţi loc. Mulţumiri Domnului din toată inima pentru prioritatea minunată pe care o avem ca să ne putem aduna, să ascultăm Cuvântul. Şi Domnul ne dăruieşte credinţa necesară şi anume, credinţă conform Scripturii. Iar în ce priveşte Cuvântul care ne-a fost citit, mai târziu vom intra în câteva detalii. Dar prima dată doresc să transmit saluturile. Nu ştiu unde să încep şi unde să termin. [...]

Vazut ultima data