Predica din Krefeld - 2 iunie 2007


La aceasta spunem „amin”.E un cântec minunat şi fiecare strofă are un conţinut.Avem promisiunea deja în Vechiul Testament că Dumnezeu, în zilele din urmă, a vrut să reverse Duhul Lui peste orice făptură. Şi avem confirmarea în Noul Testament că aceasta s-a întâmplat. În ultimul timp, o propoziţie îmi este mereu în minte: Cuvântul lui Dumnezeu produce realităţi. Tot ce a pronunţat Dumnezeu, a avut loc. Tot ce a promis ajunge la împlinire. Să ne uităm la relatarea despre creaţie şi să ne aducem în faţa ochilor doar pentru un moment ce a înfăptuit Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu ne vom întoarce la ce a amintit deja fratele Graf. Nu trebuie să mai fie nici un amestec, ci trebuie să aibă loc o despărţire sub călăuzirea Duhului Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu. 

Şi dacă vorbim încă o dată despre ce a subliniat fratele Branham de multe ori, cele două vor fi foarte aproape unul de celălalt: unul este Cuvântul original, iar celălalt este interpretarea. Nu trebuie să mergem departe - aşa a fost chiar de la început. Aşa s-a întâmplat în Grădina Eden. DOMNUL Dumnezeu a vorbit, iar Duşmanul a venit şi a folosit în felul lui Cuvântul vorbit, iar răstălmăcirea a avut loc şi, de asemenea, căderea. Nu răstălmăcirea, ci Cuvântul original al lui Dumnezeu să locuiască şi să rămână în noi. 

Vazut ultima data