Predica din Krefeld - 6 noiembrie 2016


Cuvântul de introducere din 1 Tes. 4:15-18: „Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului:...”. V-o spunem pe baza unui Cuvânt al Domnului: „...noi cei vii, care vom rămâne până la revenirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul („vom fi totdeauna uniţi cu Domnul” – lb. germ.). Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte”.

Vazut ultima data