Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB04)


Iubiţi fraţi şi surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank şi vă vorbesc din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Aş dori mai întâi să mulţumesc acelora ce ne-au sunat sau ne-au scris şi au cerut literatură prin care să pătrundă mai adânc în studiul Bibliei, astfel încât să-L poată cunoaşte personal pe Domnul, în conformitate cu Cuvântul şi cu descoperirea dată de Duhul Sfânt.

Intenţia noastră este să pregătim 52 de predici, plecând din Geneza şi parcurgând întreaga Biblie, pentru ca sa arătăm întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu şi scopul Său cu omenirea.

Privim în urmă la cartea Genezei, în special la cap. 3, unde este scris că primele fiinţe umane au fost neascultătoare şi au intrat sub influenţa şarpelui, sub directa influenţă a vrăjmaşului. Ei I-au întors spatele lui Dumnezeu şi au trecut peste porunca pe care El le-o dăduse. Avertizarea Lui fusese atât de clară: ,,în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit”.

Şi acest lucru s-a întâmplat exact aşa cum a fost spus, iar de atunci toţi oamenii mor – cu excepţia lui Enoh şi a lui Ilie care au fost luaţi la cer să fie cu Domnul, fără ca să vadă moartea. 

 

Vazut ultima data