Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB03)


Iubiţi prieteni, dragi fraţi şi surori în Hristos, sunt fratele Frank şi vă salut din Centrul Internaţional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem privilegiul deosebit să împărtăşim cu voi Cuvântul scump al lui Dumnezeu şi să prezentăm întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu, din Vechiul şi Noul Testament. 

Astăzi aş vrea să vorbesc foarte scurt despre tema dumnezeirii. Aşa cum am arătat deja în primele două predici, Dumnezeu este Unul singur şi El S-a descoperit în multe feluri, ca şi Creator, ca Mântuitor, ca Împărat, ca Judecător şi multe altele.

În Fapte cap. 20, apostolul Pavel a scris în felul următor: ,,Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul – tot planul – lui Dumnezeu. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său”.

 

Vazut ultima data