Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB35)


Suntem foarte recunoscători pentru această posibilitate de a împărtăşi cu voi Cuvântul lui Dumnezeu de la acest post de televiziune, ca să ajungem la cât mai mulţi oameni cu acest scump Cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru mine, cerul şi pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Şi aşa cum a spus de multe ori apostolul Pavel, Cuvântul pe care îl predica el nu era cuvântul unui om, ci Cuvântul lui Dumnezeu. El a subliniat-o mai ales în Galateni 1, unde în versetele 6-9, el a vorbit despre adevărata Evanghelie a lui Isus Hristos şi a făcut apoi o afirmaţie foarte serioasă spunând că toţi cei ce predică o altă evanghelie sunt sub blestem. Ei pot vorbi despre binecuvântări, ei pot avea adunări carismatice, ei pot vindeca bolnavii şi ei vor veni la Domnul, conform Cuvântului lui Dumnezeu şi vor spune: „Doamne, Doamne, nu am prorocit noi în Numele Tău? Nu am făcut noi lucruri mari?” Şi Domnul Se va uita ţintă la ei şi le va spune: „Depărtaţi-vă de la Mine voi toţi care lucraţi fărădelege. Niciodată nu v-am cunoscut!” Acest lucru este foarte serios. Astăzi fiecare confesiune religioasă creştină predică o evanghelie. Fiecare biserică, fiecare personalitate carismatică, fiecare evanghelist predică o evanghelie. Întrebarea mea este: cine rezistă la testul Cuvântului? A cui predicare a Evangheliei este sută la sută în concordanţă cu ceea ce a predicat apostolul Pavel? Cine botează sută la sută în concordanţă cu felul în care au botezat apostolii?

Vazut ultima data