Slujba biblica, apostolica si profetica (ep GB21)


Pentru mine este întotdeauna un privilegiu să vorbesc despre Domnul, despre făgăduinţele Lui, despre cea de a doua venire a lui Hristos, incluzând partea evanghelistică, partea de învăţătură şi partea profetică. Noi într-adevăr numim această slujbă ,,apostolică şi profetică” pentru că Biserica Dumnezeului celui viu este zidită pe Vechiul şi Noul Testament. Toate făgăduinţele date în Vechiul Testament şi-au găsit împlinirea în decursul Noului Testament. Şi apostolul Pavel întăreşte acest lucru, spunând: ,,Fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, Isus Hristos fiind piatra din capul unghiului.”(Efes. 2.20).

Vazut ultima data