Predica din Zurich - 27 septembrie 1992

Predica din Zurich - 27 septembrie 1992

Vreau să vă dau un sfat foarte bun. Dacă tu întrebi: „Care este adevărul?”, atunci tu te îndoieşti şi trebuie să ceri claritate de la Acela care este însuşi Adevărul. Aceasta este o reţetă minunată, lăudat să fie Numele Domnului. Haideţi să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Să citim din 1 Timotei 2:5-8: „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul. Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli”. Haideţi să facem acest lucru.

O, Doamne, Dumnezeul nostru, acum noi venim în prezenţa Ta şi suntem conştienţi de aceasta şi suntem sub acoperirea sângelui Tău. Există un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor, acesta este Mielul lui Dumnezeu. Iubite Domn, noi Te rugăm pentru îndurarea Ta, fii numai Tu în mijlocul nostru, binecuvântează-ne, salvează, vindecă, eliberează. O, Doamne, fă bine poporului Tău, binecuvântează, eliberează pe cei noi veniţi în mijlocul nostru, fă ca ei să se pocăiască, să se întoarcă la Tine, să-Ţi  slujească numai Ţie şi să te urmeze. Noi Îţi aducem toate problemele noastre, Tu ne cunoşti toate necazurile şi Îţi este milă de noi. Te rugăm ca Tu să iei controlul asupra întregii adunări, dăruieşte har la vorbire şi la ascultare, dăruieşte-ne har ca să facem ce spune Cuvântul Tău, ca să devenim nişte împlinitori ai Cuvântului, astfel ca să nu ne minţim pe noi şi alergarea noastră să fie în zadar. O, Doamne, iartă-ne şi fie-Ţi milă de noi, curăţeşte-ne, sfinţeşte-ne, fii cu noi prin ungerea Duhului Sfânt. Noi îţi mulţumim pentru aceasta în Numele Domnului Isus Hristos. Amin. Luaţi loc.

Vazut ultima data