Predica din Zurich - 30 aprilie 2006

Predica din Zurich - 30 aprilie 2006

Haideţi să începem în Numele Domnului, cu cântarea 299 (O, Tu, Miel al lui Dumnezeu / Tu pe Golgota / Minunat ai biruit. Amin. Aleluia). Noi putem spune cu toţii un Amin. Aceasta este o evanghelie minunată. Aleluia. Lăudat să fie Dumnezeu. „O, Tu, Miel al lui Dumnezeu / Tu pe Golgota / Minunat ai biruit. Amin. Aleluia.” Eu în ultima vreme a trebuit să mă gândesc că atâţia oameni se duc în pierzare cu toate că mântuirea lui Dumnezeu ne-a fost oferită. Ei se duc pe calea cea largă în nenorocire, se uită la noi de sus, la noi cei care credem, şi totuşi ei sunt religioşi şi nici nu se gândesc la ce va fi odată. Mie mi-ar place dacă iadul ar fi gol şi cerul ar fi arhiplin. Da, acest lucru mi-ar place. Să mai cântăm şi cântarea 303 (Dacă aş avea mai mult de la Isus, atunci aş călca mai mult pe urmele Domnului.) Haideţi să cântăm şi această cântare într-un duh de rugăciune. Putem spune din nou un Amin. Omenirea se poate întâlni cu Dumnezeu numai acolo unde s-a întâlnit Dumnezeu cu omenirea. Restul te călăuzeşte pe lângă Dumnezeu. În ultima strofă noi am cântat „Până la sfârşit, când El mă va muta în casa Tatălui.” Ioan 14: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Această zi, acest mare eveniment este aproape, înaintea noastră. Să mai cântăm cântarea 354 (De când eu sunt răscumpărat de puterea păcatului / De când Isus mi-a adus libertate). Credinciosule Domn, Atotputernicule Dumnezeu, această adunare o aducem conştienţi sub sângele Mielului, sub călăuzirea Duhului Tău Sfânt, şi Te rugăm lasă ca Cuvântul Tău prin care sa întâmplat totul să locuiască din belşug în mijlocul nostru. Noi Îţi mulţumim pentru toate binecuvântările pe care deja le-am primit. Şi Îţi mulţumim că astăzi Te afli în mijlocul nostru şi vei face lucruri mari. Lăudat şi cinstit să fie Numele Tău sfânt, Isus. Amin. 

Vazut ultima data