Scrisoare circulara - 1985 ianuarie

Scrisoare circulara - 1985 ianuarie

Tuturor preaiubiţilor în Hristos, salutări în numele scump al Domnului Isus Hristos. Anul 1984 a venit şi  a trecut. Niciuna dintre ocaziile pierdute de noi nu se va mai întoarce vreodată. Să privim împreună realitatea în faţă şi  să fim pregătiţi pentru lupta finală. Înainte ca Domnul să-şi ia poporul acasă, trebuie câştigate victorii mari. Nu suntem la un picnic, ci pe câmpul de luptă.

            Pavel scrie în Efeseni 6 de la versetul 10: “Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi  în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sînt în locurile cereşti.”

Vazut ultima data