Predica din Zurich - 28 august 2016

Predica din Zurich - 28 august 2016

Cuvântul de introducere din Ezec. 33:11: „Spune-le: «Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?»”.

            Luca 8:4-15: „Când s-a strâns o gloată mare şi a venit la El norod din felurite cetăţi, Isus a spus pilda aceasta: «Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă; şi cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea şi au înecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a făcut rod însutit.» După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat: «Cine are urechi de auzit să audă.» Ucenicii Lui L-au întrebat ce înţeles are pilda aceasta.

Vazut ultima data