Scrisoare circulara aprilie-mai 2019

Scrisoare circulara aprilie-mai 2019

Vă salut din toată inima pe toţi din întreaga lume în Numele scump al DOMNULUI nostru Isus Hristos, cu textul din 2 Petru 3:9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” Revenirea făgăduită a lui Hristos (Ioan 14:3) era tema principală în timpul apostolilor şi aceasta rămâne tema principală şi astăzi pentru toţi credincioşii biblici. Atunci când DOMNUL a prezis distrugerea Templului în Matei 24:1-3, ucenicii I-au pus trei întrebări: 1) „Când se vor întâmpla aceste lucruri? 2) Şi care va fi semnul venirii Tale? 3) şi al sfârşitului veacului acestuia?”

Vazut ultima data