Scrisoare circulara - 1972 februarie

Scrisoare circulara - 1972 februarie

 

Îi salut din inimă pe toţi cititorii acestei scrisori, cu cuvântul din Zaharia 8:9: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întăriţi-vă mâinile, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura proorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia Casei Domnului oştirilor, când s-a început să se zidească Templul!”

Vazut ultima data