Scrisoare circulara - 1980 noiembrie

Scrisoare circulara - 1980 noiembrie

Vă salut pe toţi călduros în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos cu acest cuvânt din 2 Corinteni 13, 11-13: Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi . Dintre toate bisericile locale, cea din Corint a cauzat cele mai multe greutăţi Domnului nostru şi apostolilor Săi. Niciodată nu au fost adresate atâtea epistole vreuneia din ele în care să fie tratate atâtea probleme şi nevoi cu privire la ele, cum a fost cazul acestei biserici. La aceasta s-au adăugat certurile din mijlocul ei şi despărţirile dintre fraţi, care s-au propus şi     s-au aşezat în slujbă după bunul lor plac. 

Vazut ultima data