Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită

Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită

Această săptămână a fost un timp al marilor binecuvântări. Noi am avut discuţii particulare cu oameni care au aşteptat de când am predicat despre „Cele şapte peceţi“. Eu nu mă îndoiesc că unii dintre ei au venit din afara oraşului au venit din întreaga naţiune. Dar în dimineaţa dinaintea începerii discuţiilor, în timp ce şedeam în cameră, Duhul Sfânt mi-a permis să aflu totul dinainte şi să-mi notez ceea ce era în legătură cu oamenii şi ce voiau ei să întrebe. EL mi-a îngăduit să răspund întrebărilor pe rând, exact aşa cum doreau ei să le afle. EL m-a ajutat să le spun visurile lor, la fel şi tălmăcirea acestora, înainte de a mi le povesti. Oamenii se aflau în cameră şi i-am lăsat să vorbească. Ei spuneau: „Frate Branham, eu vin pentru un lucru sau altul …“ Apoi le-am zis: „Gândiţi-vă, noi nu ne-am adunat aici ca să avem o adunare obişnuită...

Vazut ultima data