Strălucirea luminii roşii este semnul venirii Sale

Strălucirea luminii roşii este semnul venirii Sale

Să rămânem un moment în picioare pentru rugăciune şi să ne aplecăm capetele. Tatăl nostru ceresc, noi Te slăvim pentru tot ce au văzut ochii noştri şi ce au auzit urechile noastre. Noi Îţi mulţumim, DOAMNE, pentru că noi ştim astăzi că Tu eşti acelaşi mare Iehova Dumnezeu, care ai fost întotdeauna şi vei fi în veci. Noi Îţi mulţumim pentru Isus Hristos care a făcut posibil să fim aduşi înapoi în părtăşia cu Tine prin sângele Lui nevinovat pe care L-a vărsat. Prin jertfirea sângelui, noi suntem acum fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Încă nu este descoperit ce vom fi la sfârşit, dar noi ştim că vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Tată, nouă ne ajunge aceasta, atâta timp cât suntem ca El, fiind după chipul Său.

Tată, în ceasul acesta nu vrem să ne conformăm cu lucrurile acestei lumi, ci să fim transformaţi prin înnoirea duhului nostru prin Duhul Sfânt, pentru ca El să poată veni în viaţa noastră şi să ne ia sub ocrotirea Lui, ca El să ne conducă în toate zilele pe care le mai avem pe pământ şi să slăvim Numele Lui cel mare...

 

Vazut ultima data