Despărţire totală de necredinţă

Despărţire totală de necredinţă

Mi-am notat aici câteva versete. Doresc să iau ca temă acest gând: Cuvântul lui Dumnezeu cere o despărţire totală de necredinţă. Pentru aceasta, doresc să citesc din Biblie, din Geneza capitolul 13, începând cu versetul 5. Mie îmi place să citesc Cuvântul, pentru că  eu sunt doar un om şi aş putea greşi în ceea ce spun. Dar dacă doar citesc acest Cuvânt, ceea ce spune El nu poate da greş. Aşa că ştiu că va fi bine dacă nu facem altceva decât să citim Cuvântul. 

Geneza 13:5: „Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi. Şi ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau aşa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avraam şi păzitorii vitelor lui Lot. Cananiţii şi Fereziţii locuiau atunci în ţară. Avram a zis lui Lot: „Te rog să nu fie ceartă între mine şi tine, şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga”. Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului, şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie şi şi-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.

Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărţit Lot de el: „Ridică-ţi ochii, şi din locul în care eşti priveşte spre miază-noapte şi spre miază-zi, spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac.”

 

Vazut ultima data