Planul lui Dumnezeu cu omenirea

Planul lui Dumnezeu cu omenirea

CUVÂNT ÎNAINTE

 

În această broşură am încercat să redau cu ajutorul Vechiului şi Noului Testament o prezentare scurtă despre Dumnezeu şi planul Său cu omenirea. Cu această ocazie trebuie să intru mai detaliat în tema Dumnezeirii. Din păcate, la fiecare temă au putut fi amintite numai câteva texte biblice. Cu ajutorul acestora, cititorul are posibilitatea să cerceteze în continuare Sfânta Scriptură, până când i se va dărui, prin Duhul, adevărul şi claritatea necesară.

Majoritatea evreilor n-a recunoscut planul de mântuire al lui Dumnezeu, stabilit în Cuvântul profetic. La fel şi creştinătatea a pierdut în general cunoştinţa despre acesta. Atunci când creştinismul a devenit o religie recunoscută, din secolul al treilea, a avut loc o depărtare de temelia pusă de apostolii care fuseseră evrei. De fapt creştinii îi învinuiau pe iudei că L-ar fi ucis pe Mesia, Răscumpărătorul lor, fără a-şi da seama că lucrul acesta era o parte din planul lui Dumnezeu. Evreii la rândul lor se opuneau creştinării forţate. Prin despărţirea creştinilor de iudei, cei dintâi s-au distanţat totodată de Vechiul Testament şi au părăsit astfel temelia propriu-zisă a credinţei, aşezată de proroci. Cunoştinţa că Noul Testament nu poate fi înţeles fără Vechiul Testament, şi nici despărţit de acesta, se pierduse. Astfel s-a ajuns la o teologie fără fundament, dezlipită de Cuvântul lui Dumnezeu, cu care mai avem de-a face şi astăzi în confesiunile creştine din întreaga lume.

Vazut ultima data