Scrisoare circulara - 1985 decembrie

Scrisoare circulara - 1985 decembrie

Vă salut pe toţi în Numele scump al Domnului nostru Isus Hristos. Anul acesta se încheie. Împreună avem privilegiul de a lua parte la tot ceea ce face Dumnezeu în Împărăţia Sa în timpul acesta. El face de cunoscut poporului Său făgăduinţele Sale înainte ca acestea să se împlinească. Noul Testament a început cu împlinirea proorociei biblice. Se va sfârşi la fel; planul divin de mântuire a omenirii se desăvârşeşte.

În întreaga Biblie putem urmări făgăduinţele şi împlinirea lor. Credinţa adevărată este ancorată în acestea şi devine pentru fiecare individ în parte o descoperire vie. Cel mai binecunoscut exemplu este Avraam, care a crezut  şi a experimentat făgăduinţele lui Dumnezeu. Isaac n-a fost o doctrină, nici o explicaţie, nici o interpretare. El a fost rezultatul literal al acelei făgăduinţe. Amin! 

Vazut ultima data