Interviul nr. 2 cu fratele Frank - 2004 - in Africa

Interviul nr. 2 cu fratele Frank - 2004 - in Africa

 Dragi fraţi şi surori, ştim că mulţi vă aflaţi în faţa micilor dumneavoastră ecrane, pentru că bărbatul pe care-l primim în acest studio de televiziune, nu este doar un simplu predicator, ci este vorba de iubitul nostru fratele Ewald Frank, misionar de origine germană; el vizitează ţara noastră şi a venit să predice Evanghelia veşnică, Evanghelia pe care Domnul Însuşi a propovăduit-o, cea pe care au propovăduit-o şi apostolii. Astăzi fratele Frank este în mijlocul nostru. El nu a venit singur aici, ci este însoţit de fratele nostru Leonard Duffesse, care este păstor în Adunarea din Bruxelles. Lângă fratele Duffesse, îl avem pe păstorul Epi păstor în adunarea din Evanttere din Olanda; şi fratele nostru Tati, din adunarea din Bruxelles. Înainte de a merge mai departe, aş dori să mă adresez direct fratelui Frank şi să-i spun următoarele: Frate Frank, este adevărat, sunteţi un personaj foarte controversat; ce aţi putea să ne spuneţi mai întâi despre dumneavoastră, despre slujba dumneavoastră. Cine sunteţi, frate Frank?

Vazut ultima data