Predica din Krefeld - Zurich - 25 octombrie 2020


              . Vă salut pe toți călduros în Numele scump al Domnului nostru. Au trecut luni de când călătoriile au devenit imposibile. Trăim într-un timp care nu ne place niciunuia. Ne gândim la Cuvântul din 1Tes. 5:18: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile („Mulțumiți lui Dumnezeu în orice împrejurare” – lb. germ.); căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”. Așadar să-I mulțumim în orice împrejurare. Toți știm că atunci când Pavel și Sila au fost închiși, pe la miezul nopții, cu toate că erau în temniță, au cântat foarte puternic cântări de laudă Domnului. Apoi Domnul a deschis ușile temniței. Vedem tot ceea ce se petrece acum pe întregul pământ, fie schimbările climatice, încălzirea globală, acest coronavirus. Întreaga lume este atrasă în evenimentele timpului de sfârșit. Un prezentator de știri a spus: „Ai putea avea impresia că au început judecățile apocaliptice”. Noi ne putem spune unii altora: „Când vedeți toate aceste lucruri ridicați-vă capetele căci izbăvirea voastră se apropie”. De aceasta aparțin: cutremure, foamete, diferite epidemii. Așa este scris în Lc. 21, atunci când vedem aceste lucruri să ne ridicăm capetele pentru că noi știm că izbăvirea trupurilor noastre se apropie. 

Vazut ultima data