Predica din Krefeld - Zurich - 29 noiembrie 2020


Cuvântul de introducere din Rom. 8:19-25: „”.

            Întreaga creație suspină și noi suspinăm împreună cu ea, căci noi vrem să trecem din acest trup muritor în nemurire, din ceea ce este trecător în ceea ce este veșnic, vrem să fim luați din acest trup. În ceea ce privește timpul în care am ajuns, pare că totul scăpat de sub control. Schimbările climatice, încălzirea globală, toate catastrofele care se petrec pe întregul pământ. În fiecare oră suntem informați de ceea ce se întâmplă pe pământ, fie că este în Australia, Suedia, în California sau Israel, peste tot unde se petrece ceva; știrile sunt zilnice și oră de oră suntem informați. Astfel noi observăm cât efort este depus cu privire la dioxidul de carbon pentru a ține sub control toată situația. Dar sfânta Scriptură a prevestit în Isaia 30:26, că în acel timp când Domnul va lega rănile poporului Său Israel atunci soarele va străluci de șapte ori mai puternic. Acest lucru nu-l va opri nimeni. Așa se va întâmpla, și încălzirea globală va fi tot mai mare.

            Dar ne uităm și la ceea ce a făcut Dumnezeu prin har în toți acești ani. Nu doar că Israelul a fost strâns, așa cum este scris în Isaia 14:1: „Domnul va alege iarăşi pe Israel şi-i va aduce iarăşi la odihnă în ţara lor”.

Vazut ultima data