Predica din Krefeld - 5 iulie 2015


Cuvântul de introducere din Evrei 10:35-39: „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. «Încă puţină, foarte puţină vreme», şi «Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el»...”. Evrei 11:6: „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!”. Evrei 10:39: „Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului”.

Cu toţiispunem „Amin”! Noi suntem aici ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să avem o nouă trăire cu Dumnezeu. Este atât de puternic faptul că înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a hotărât o lucrare de răscumpărare. Înainte să fi existat grădina Eden, înainte să fi existat creaţia, înainte să fi existat căderea în păcat – deja în veşnicie Dumnezeu a hotărât un plan de mântuire, planul de răscumpărare. Dumnezeu a ştiut exact ce se va întâmpla. El a inclus totul în planul Său și noi ne bucurăm că avem parte în acest mare plan de mântuire al Dumnezeului nostru.

Vazut ultima data