Predica din Paris - 14 aprilie 2013

Ewald Frank - Predica de la Paris din 14 aprilie 2013

Aceasta este o zi deosebită pentru mine şi pentru voi. Vom împărtăşi cu voi mai multe versete. Pentru mine şi anul acesta este unul deosebit. În urmă cu 80 de ani, fratele Branham a primit însărcinarea divină: „Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, tu eşti trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos”.

Recunoaşterea slujbei lui Ioan Botezătorul a fost un lucru important, pentru că aceia care au recunoscut-o şi au crezut-o, L-au urmat pe Isus Hristos. Şi aceia care L-au urmat pe Isus Hristos, au fost în ziua Cincizecimii, pentru că Ioan predicase: „eu vă botez cu apă... dar Cel ce vine după mine... vă va boteza cu Duhul Sfânt”. Iar în ziua Cincizecimii n-au fost doar 120, ci au fost mii de oameni adunaţi să audă prima predică. Trei mii au fost botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Iar în prima predică, apostolul Petru a spus: „Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh”. În botez, noi recunoaştem că L-am primit pe Hristos, dar în botezul spiritual [în botezul Duhului – n.tr.], recunoaştem că Dumnezeu ne-a primit.

Vazut ultima data