Predica din Krefeld - 1 septembrie 2018


Cuvântul de introducere din Fapte 4:29-30, 24, 31: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt Isus”.

„Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi s-au rugat: «...»”.

„După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală”.

Vă spun tuturor un bun venit călduros în scumpul şi sfântul Nume al iubitului nostru Domn şi Răscumpărător. Aparţine planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru perioada timpului de sfârşit faptul că noi putem crede din inimă făgăduinţele pe care El le-a dat pentru această perioadă de timp. Şi cum am auzit, noi trăim personal confirmarea Cuvântului.

Vazut ultima data