Predica din Krefeld - 1 decembrie 2013


[Fratele Alfred Borg: Rom. 16:25-27: „Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului Celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă – a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin”. Fratele Schmidt: O, Dumnezeule mare, Îţi mulţumim pentru harul şi credincioşia Ta. Îţi mulţumim Doamne, pentru sfântul Tău Cuvânt. Aşa cum am citit, prin apostolii pe care i-ai trimis, noi putem cunoaşte Cuvântul harului, ne-a fost vestit Cuvântul răscumpărării. Tot ceea ce a fost ascuns de la întemeierea lumii, Tu ai descoperit în timpul nostru şi ne-ai dăruit harul Tău să o recunoaştem. Tu ai descoperit Cuvântul Tău sfânt, Îţi mulţumim pentru aceasta. Şi Te rugăm, o, Doamne vorbeşte-ne în continuare nouă tuturor; noi dorim să Te ascultăm. Şi în dimineaţa aceasta, ne-am adunat în acest loc în prezenţa Ta şi Te rugăm o, Doamne, umblă Tu printre rânduri, atinge fiecare inimă, dăruieşte har tuturor şi de asemenea, celor care doresc să Te slujească pe Tine. Binecuvântează pe cei tineri şi pe cei în vârstă, binecuvântează pretutindeni, unde este ascultat Cuvântul Tău cel sfânt. Doamne, unge-ne inimile, deschide-ne ochii ca să vedem, inimile ca să primească, deschide şi gurile noastre ca să-Ţi aducem lauda şi cinstea. Căci Tu meriţi să prim

Vazut ultima data