Predica din Zurich - 24 aprilie 2016

Predica din Zurich - 24 aprilie 2016

Cuvântul de introducere din 2 Cor. 4:16-18: „De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice”

            Aşa cum a fost amintit, ceea ce se propovăduieşte astăzi în acest loc este ascultat pe întregul pământ. Fie ca Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi aceia care sunt adunaţi astăzi în orice loc şi ascultă vestirea în direct. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi traducătorii. Ceea ce se vesteşte astăzi în acest loc este tradus în limba română şi în multe alte limbi. Dumnezeu a trimis o foame după auzirea cuvintelor Lui. Nu poveşti, nu răstălmăciri, ci Cuvântul preţios, Cuvântul profetic care ne-a fost făgăduit pentru acest timp.

Vazut ultima data