Predica din Krefeld - 3 martie 2019


El l-a             Îi aducem mulţumire Domnului. Noi suntem adunaţi din toate popoarele, limbile şi naţiunile. Scumpii mei fraţi şi surori, ce har ne-a fost dăruit nouă. Ca şi atunci, Moise a vorbit cu Domnul Dumnezeu şi I-a zis: „Dacă am primit trecere înaintea Ta, atunci lasă-mă să cunosc căile Tale”. Dacă ne uităm în sfânta Scriptură, vedem că a fost harul lui Dumnezeu. Cum am citit ieri seară, Dumnezeu a prezis prin proroci tot ceea ce se va întâmpla. Dacă apoi începem cu Mat. 1 vedem că a avut loc un început în legătură cu ceea ce a făgăduit Dumnezeu.

            Cu plăcere mă gândesc la faptul că în Noul Testament este amintit/citat Vechiul Testament de 845 de ori. Tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu s-a întâmplat şi se întâmplă până astăzi. Pentru că Dumnezeu cunoaşte sfârşitul înaintea începutului, El a putut vesti mai dinainte ceea ce se petrece în timpul nostru şi ceea ce mai trebuie să se întâmple. Apoi la împlinirea timpului se întâmplă ceea ce a fost spus dinainte; şi în zilele noastre, când timpul s-a împlinit, Dumnezeu a chemat un bărbat pe care El l-a trimis, ca parte a planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru această perioadă de timp. Deseori am amintit că noi n-am umblat după nişte basme, n-am urmat nişte basme meşteşugit alcătuite şi nici interpretări ale Scripturii, ci am crezut Cuvântul preţios al lui Dumnezeu. Pavel a exprimat mereu acest lucru

Vazut ultima data