Predica din Krefeld - 5 ianuarie 2019


Cuvântul de introducere din Ioan 15:14-17: „...”. Am auzit cuvinte puternice din Evanghelia după Ioan, cap. 15. Doresc ca voi să ştiţi că noi dăm mai departe ceea ce ne-a încredinţat Dumnezeu. Noi nu ţinem pentru noi hrana depozitată, ci vrem ca întreaga lume să aibă parte de ea. Suntem încă o dată mulţumitori pentru tehnică. Suntem mulţumitori pentru fiecare şi pentru tot ceea ce se face pentru Domnul. Totul se face cu un efort deplin pentru ca toţi să fie binecuvântaţi prin har. Îi mulţumim Domnului şi pentru ceea ce se întâmplă în Brazilia. Soţia noului preşedinte, care este penticostală, s-a pocăit. Ea a zburat în Israel în mod expres și s-a botezat în Iordan. Apoi ea a spus: „La noi nu preşedintele, ci Dumnezeu este pe primul loc”. Noi am primit invitaţii la care nu m-aş fi gândit niciodată. Am fost invitat ca în aprilie să merg şi să predic Cuvântul Domnului în cele mai mari biserici ale mesajului. 

Vazut ultima data