Predica din Krefeld - 7 aprilie 2019


Cuvântul de introducere din Tit 3:4-7: „...”.

            Îi aducem mulţumire Domnului că am primit trecere înaintea Lui. Deseori am spus din acest loc despre  ceea ce a strigat Moise dintr-o copleşire interioară: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale. Prin aceasta voi recunoaște că am primit trecere înaintea Ta”. Un lucru este să predici şi să vorbeşti despre har, dar este cu totul şi cu totul altceva să trăieşti harul lui Dumnezeu în mod personal. Noi suntem aici pentru a asculta Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi să credem doar ce zice Scriptura. Noi ne ţinem de ceea ce a scris apostolul Petru: „nicio prorocie a Scripturii nu permite o interpretare personală”. Nu permite, aşa ceva nu există. Cine este în Cuvântul şi în Împărăţia lui Dumnezeu acela nu va permite nicio interpretare personală, acela nu va asculta când sunt date mai departe interpretări proprii.

Vazut ultima data