Scrisoare circulara 1976 octombrie

Scrisoare circulara 1976 octombrie

 

Vă salut pe toţi din inimă în scumpul Nume al Domnului nostru Isus Hristos cu cuvintele din 1Cronici28:20:Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează, nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul  meu, va fi cu tine. El nu  te va lăsa, nici nu te va părăsi, până nu se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului”.

            Când cineva a primit în mod direct de la Dumnezeu o însărcinare, acela va lucra cu toată inima. În asta constă, ca să vorbim deschis, toată taina Împărăţiei lui Dumnezeu, căci de la întemeierea lumii Dumnezeu îşi desăvârşise planul Său. Când timpul a venit şi anumite lucruri trebuiau ca să se întâmple pe pământ, El le-a făcut de cunoscut slujitorilor Săi. Când  David i-a dat mai departe fiului său însărcinarea sa, el putea spune că Domnul îi dăduse indicaţii clare despre ceea ce urma să facă. 

Vazut ultima data